TSO
 

Start 5 TSO 6 TSO

 

 

Kies links in het menu het leerjaar waarvan je de leerstof zoekt. Je vindt dan vervolgens de inhoudstabel van je cursus. Door op de onderwerpen te klikken, kom je op de pagina die in de klas tijdens de lessen werd gebruikt.

Door op onderstaande link te klikken kan je eveneens een digitale versie van je cursus downloaden.

Cursus Toegepaste Fysica: 5 STW (pdf) (binnenkort)

Cursus Toegepaste Fysica: 6 STW (pdf) (binnenkort)

Pictogrammen in deze cursus

Op verschillende plaatsen in de cursus vind je pictogrammen in de kantlijnen die je helpen de weg te vinden in de tekst. Dit geven ze aan:

Definities worden op deze manier weergegeven

 

Proeven worden steeds zó aangekondigd

 Opmerkingen die je moet onthouden, of die voor een verduidelijking kunnen zorgen, vind je onder deze vorm

 

  

Dingen die je op internet nog eens kan nakijken worden door nevenstaand symbool met het webadres genoteerd.

  
 

Wanneer dit ventje verschijnt, moet je je rekentoestel erbij nemen, want dan gaan we oefeningen maken


 


Start ASO TSO Downloads & Links Leren Leren Jaar- & leerplannen Contact

Laatst bijgewerkt op: dinsdag, 17 oktober 2006

* Petra Duchamps